De sluipende moordenaar op het boerenerf

De sluipende moordenaar op het boerenerf Het gevoel niets te kunnen veranderen aan de situatie en niets meer zelf in de hand te hebben Zelfdoding onder boeren… Het is een van de actualiteiten van de afgelopen weken, het stijgend aantal zelfdodingen onder boeren. Daarbij is het ook een onderwerp waar ik persoonlijk heel veel moeite […]