Antibiotica reductie? Wel op het boerenbedrijf, maar niet voor een kind van 4!

Antibiotica gebruik in de veehouderij, een risico voor mensen? De veehouderij heeft sinds 1 maart 2014 te maken met een beleid waarbij het gebruik van antibiotica omlaag moet. Zelf kan ik wel zeggen dat ik daar achter sta, hoe minder gebruik van medicijnen (zonder juiste reden!), hoe beter voor de dieren, de mensen en de […]